Formaldehit

FORMALDEHİT su ürünleri sektöründe antiparaziter ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır.
ağ kafes, beton havuz, toprak havuz ya da polyester tanklarda banyo şeklinde uygulanır.